Běžné

Při tomto typu opravy se souběžně zjišťuje technický stav celého stroje a míra opotřebení jednotlivých součástí. Naši odborníci posoudí celkový stav stroje a navrhnou vám řešení. V rámci běžné opravy dochází k opravě nebo výměně částí, které se rychle opotřebovávají, výměně olejových náplní, vyčištění stroje, vymezení vůlí apod.

Tato oprava probíhá převážně u zákazníka. Naši odborníci přijedou přímo k vám na provozovnu a další činnosti plánují ve spolupráci s vámi.

Střední

Střední oprava je opravou většího rozsahu. Předchází ji montážní revize celého stroje a zařízení. Vyžaduje si demontáže většího charakteru. Po odborném zhodnocení technického stavu stroje provedeme opravy nebo výměny opotřebovaných částí, čištění a proplachování mazací soustavy, chladicí soustavy nebo hydrauliky. Tyto dílčí opravy zajišťují opětovnou správnou funkčnost stroje a pomohou tím výrazně prodloužit jeho životnost. Po ukončení všech oprav provedeme kontrolu přesnosti.

Při tomto typu opravy naši odborníci posoudí závažnost a rozsah poškození na místě. Ve spolupráci s vámi potom domlouvají následný postup prací.

Generální

Při tomto typu opravy dochází ke kompletnímu rozebrání stroje. Všechny komponenty jsou rozebrány a vyčištěny.

Generální opravu můžeme provést třemi způsoby.

Standardní způsob

Přijedeme k vám, stroj demontujeme a převezeme na naši dílnu, kde je poté kompletně opraven a zprovozněn. Po domluvě můžete přijet a nejprve zkontrolovat funkčnost a kompletnost opravy. Po vašem schválení převezeme stroj zpět do vašich prostor, kde provedeme ustavení a zprovoznění stroje.

Dodávka generálkovaného stroje na klíč

Na základě vašich požadavků zajistíme požadovaný typ obráběcího stroje, provedeme na něm generální opravu a kompletně vám jej dodáme, ustavíme a zprovozníme.

Generální oprava výměnným způsobem

Pokud to naše momentální skladové zásoby dovolí, můžeme nabídnout pořízení generálkovaného stroje výměnným způsobem. Stejný typ stroje po generálce přivezeme k vám a váš starý stroj si odvezeme. Nespornou výhodou této služby je fakt, že vám nestojí výroba. Můžete vyrábět téměř nepřetržitě pouze s přestávkou nutnou k montáži a ustavení nového stroje a demontáži a odvezení původního stroje.

Jak probíhá generální oprava?

Generální opravu provádíme zpravidla ve dvou fázích.

Strojní část

Nejprve provedeme demontáž celého stroje. Poté vyčistíme a umyjeme všechny komponenty včetně základny. Při této proceduře dochází ke kontrole všech dílů. U vadných dílů volíme výměnu, u zachovalých provedeme opravu.  Zároveň provedeme kontrolu a případně i výměnu mazání, chlazení a hydrauliky. U generální opravy je součástí ceny služby výměna ložisek, nový spojovací materiál a finální nátěr stroje.

Konkrétně provádíme následující činnosti:

 • broušení loží, oprava vodicích ploch,
 • kompletní odstranění tmele, přebroušení, odmaštění,
 • vymezení vůlí, zaškrabání klínů,
 • výměna pracovního vřetena včetně pouzder a ložisek,
 • oprava a modernizace hydrauliky a mazání,
 • nové krytování,
 • nová ložiska, nový spojovací materiál, seřízení,
 • povrchová úprava, nové štítky.

Elektro část

V rámci generální opravy provedeme také opravu elektrických komponent. To zahrnuje zejména výměnu poškozených ovládacích prvků, kabelů a koncových spínačů. Můžeme nabídnout i kompletní výměnu celé elektroinstalace.

Konkrétně provádíme následující činnosti:

 • kontrola a případná výměna jednotlivých komponent,
 • zajištění nové elektroinstalace včetně elektrorozvaděče,
 • nový řídicí systém a pohony jednotlivých os,
 • montáž digitálních odměřování.