Záruční

Pro obráběcí stroje v záruční lhůtě poskytujeme záruční servis.

Pozáruční

V rámci standardního pozáručního servisu poskytujeme naše služby dle požadavků a zadání klienta.

Periodický preventivní

Tento typ servisu je velmi důležitý. Pravidelnou kontrolou předcházíte možnosti vzniku větších poruch s následnou tvorbou zmetků a nutností odstávky stroje, což by s sebou neslo zajisté nemalé ekonomické ztráty. Investicí do prevence tedy můžete výrazně ušetřit.